01.

Projekty unijne

Młodzi interaktywni Orzeszanie

Read More

02.

Biblioteka

Biblioteka

Read More

03.

Samorząd

Samorząd

Read More

04.

Pedagog

Pedagog

Read More

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłosił dla dzieci i młodzieży z całej Polski wyjątkowy konkurs pt. „Zrób zdjęcie radości”. Ustalono cztery kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, kategorie II i III dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV oraz kl. V-VIII, natomiast kategoria IV przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane odrębnie dla każdej kategorii wiekowej.

Design by: www.diablodesign.eu