W terminie od 02.01.2018r. do 30.01.2018r. można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze wnioski o nagrodę sportową za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2017 we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Do załączonego wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata. http://www.orzesze.pl/aktualnosc/1930-na grody_sportowe_burmistrza_miasta