Na początku listopada uczniowie klas II i III szkół podstawowych w powiecie mikołowskim pisali pierwszy test czytelniczy.

             Pomysł na rozbudzenie zamiłowania do czytania książek zrodził się w naszej szkole.                                               Na początku listopada 195 uczniów z 11 szkół naszego powiatu pisało pierwszy test wiedzy z lektury „Szewczyk Dratewka”.

Na czym polega konkurs? Uczniowie zgłoszeni do projektu, w ciągu miesiąca, mają do przeczytania jedną wskazaną lekturę, z której znajomości treści piszą test. Na rok szkolny przewidziane jest sześć książek. W maju 2017 r. odbędzie się wielki finał Maratonu, do którego zostanie zaproszonych 20 najlepszych uczestników projektu.