DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

 

ADMINISTRACJA

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO PRACY

Kasperek Marta

sekretarka/ pomoc nauczyciela

Szostok Gabriela

sekretarka

 OBSŁUGA

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO PRACY

Goralczyk Edyta

pomoc nauczyciela

Kokot Danuta

sprzątaczka

Kotowicz Justyna

intendentka

Kurek Teresa

woźna oddziałowa

Marszolik Justyna

pomoc nauczyciela

Mocko Antoni

woźny/palacz

Morawiec Agnieszka

sprzątaczka

Myrcik Ewa

opiekun przy przewozie dzieci

Pisarek Dorota

sprzątaczka/ pomoc nauczyciela

Warzecha Danuta

kucharka

Gawlik Katarzyna

sprzątaczka