DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Aneta Baron

religia

mgr Arkadiusz Bartniczek

zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Brząkalik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Krzysztof Dziuba fizyka

mgr Milena Janczak

pedagog szkolny, logopeda

mgr Karolin Kiel

zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Marek - Pacześ edukacja plastyczna/ plastyka/ zajęcia komputerowe/ informatyka
mgr Beata Mrowiec edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Nierada

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Nowak  język niemiecki
mgr Patrycja Pacha język polski
mgr Anna Pietrzyk

matematyka/ zajęcia komputerowe

mgr Cecylia Pisarek przyroda/ geografia
mgr Anna Pisula zajęcia techniczne
mgr Adam Polc przyroda
mgr Sabina Pyc język polski
mgr Justyna Sosna

pedagog szkolny/edukacja muzyczna/ muzyka

mgr Agata Widerska wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Tarapacz

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sonia Walus - Sier

historia/ zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Wójcik język rosyjski
mgr Danuta Zabłocka język angielski

mgr Beata Zdziebczok

język angielski

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

mgr Ilona Nierada

mgr Beata Mrowiec

3a

mgr Elżbieta Tarapacz

3b

mgr Joanna Brząkalik

4a

mgr Milena Janczak

4b

mgr Agata Widerska

5

mgr Beata Zdziebczok

6

mgr Anna Pietrzyk

7

mgr Patrycja Pacha