DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

MGR PATRYCJA PACHA

 

Przedmiot

imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Edukacja Przedszkolna

mgr Joanna Brząkalik

mgr Aleksandra Galus-Głos

mgr. Sabina Gasz

mgr Agnieszka Łukasik

mgr Mariola Onderko

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Irena Kondziołka

mgr Beata Mrowiec

mgr Ilona Nierada/mgr Katarzyna Bem

mgr Elżbieta Tarapacz

Język polski

mgr Patrycja Pacha

mgr Sabina Pyc

Język angielski

mgr Bożena Banach

mgr Iwona Pozór

Język niemiecki

mgr Aneta Nowak

Język rosyjski

mgr Beata Wójcik

Matematyka

mgr Anna Pietrzyk

mgr Mirosława Leja

Chemia mgr inż Beata Kałwak
Biologia mgr Adam Polc
Przyroda mgr Adam Polc

Fizyka

mgr Aleksandra Tarnawska

Geografia

mgr Irena Kondziołka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sonia Waluś-Sier
Informatyka

mgr Beata Marek-Pacześ

mgr Aleksandra Tarnawska

Plastyka mgr Beata Marek-Pacześ
Muzyka mgr Justyna Sosna
Wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Bober

mgr Piotr Brzoza

Technika mgr Beata Mrowiec
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Elżbieta Tarapacz
Zajęcia rewalidacyjne mgr Arkadiusz Bartniczek
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Adam Polc
Religia mgr Aneta Baron
Wychowawcy świetlicy

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Katarzyna Bem

mgr Beata Mrowiec

mgr Agnieszka Łukasik

mgr Elżbieta Tarapacz

mgr Beata Marek -Pacześ

mgr Beata Wójcik

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

0

mgr Joanna Brząkalik

1 a

mgr Elżbieta Tarapacz

1b

mgr Irena Kondziołka

mgr Ilona Nierada

mgr Katarzyna Bem

3

mgr  Beata Mrowiec

4a

mgr  Sonia Waluś-Sier

4b

mgr Sabina Pyc

5a

mgr  Milena Janczak

5b

mgr Justyna Sosna

6

mgr  Iwona Pozór

7

mgr Anna Pietrzyk

8

mgr Patrycja Pacha