DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

MGR PATRYCJA PACHA

 

Przedmiot

imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Edukacja Przedszkolna

lic     Maria Drela

mgr. Anna Dudek

mgr Agnieszka Słupik

mgr Mariola Onderka

mgr Beata Mrowiec

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Brząkalik

mgr Ilona Nierada

mgr Elżbieta Tarapacz

mgr Teresa Mikulla

Język polski

mgr Patrycja Pacha

mgr Sabina Pyc

Język angielski

mgr Beata Zdziebczok

      Iwona Faruga

Logopeda

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Język rosyjski

mgr Beata Wójcik

Matematyka

mgr Anna Pietrzyk

mgr Krzysztof Dziuba

Chemia mgr inż Beata Kałwak
Biologia mgr Adam Polc
Przyroda mgr Adam Polc

Fizyka

mgr Krzysztof Dziuba

mgr Adam Polc

Geografia

mgr Beata Mrowiec

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sonia Walus -Sier

Pedagog

mgr Justyna Sosna

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Psycholog

mgr Ewa Hercog

Informatyka

mgr Krzysztof Dziuba

Plastyka mgr Beata Marek-Pacześ
Muzyka mgr Justyna Sosna
Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Szolc

lic  Łukasz Czajka

Technika mgr Beata Mrowiec
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Elżbieta Tarapacz
Zajęcia rewalidacyjne

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Adam Polc
Religia

mgr Agnieszka Szrubarz

mgr Małgorzata Święty 

Wychowawcy świetlicy

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Katarzyna Bem

mgr Teresa Mikula

mgr Sonia Walus- Sier

mgr Beata Wójcik

lic  Łukasz Czajka

 

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

1

mgr Ilona Nierada

        mgr Joanna Brząkalik

 3a

mgr Teresa Mikulla

3b

 mgr Elżbieta Tarapacz

4

        mgr Beata Zdziebczok

5

mgr  Beata Mrowiec

6a

        mgr  Sonia Walus-Sier

6b

           mgr Sabina Pyc

7a

 mgr  Milena Janczak-Adamczyk

7b

  mgr Justyna Sosna

8

               Iwona Faruga