DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Aneta Baron

religia

mgr Arkadiusz Bartniczek

zajęcia rewalidacyjne

mgr Joanna Brząkalik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Milena Janczak

pedagog szkolny, logopeda

mgr Agata Szymura

wychowanie fizyczne

mgr Beata Wójcik

język rosyjski

mgr Karolin Kiel

zajęcia rewalidacyjne

mgr Irena Kondziołka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kucharska

język niemiecki

mgr Beata Marek - Pacześ

edukacja plastyczna/ plastyka

mgr Beata Mrowiec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Nierada

edukacja wczesnoszkolna

mgr Patrycja Pacha

język polski

mgr Anna Pietrzyk

matematyka

zajęcia komputerowe

mgr Anna Pisula

zajęcia techniczne

świetlica szkolna

mgr Adam Polc

przyroda

mgr Justyna Sosna

pedagog szkolny

edukacja muzyczna/ muzyka

mgr Elżbieta Tarapacz

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Sonia Walus - Sier

historia

świetlica szkolna

mgr Beata Zdziebczok

język angielski

 

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

mgr Beata Mrowiec

2 a

mgr Elżbieta Tarapacz

2 b

mgr Joanna Brząkalik

3 a

mgr Irena Kondziołka

3 b 

mgr Ilona Nierada

4

mgr Beata Zdziebczok

5

mgr Anna Pietrzyk

6

mgr Patrycja Pacha