DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. BEATA KAŁWAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr PATRYCJA PACHA

 

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Edukacja Przedszkolna

mgr Maria Drela

mgr Anna Dudek

lic Barbara Owczarek

mgr Mariola Onderka

mgr Beata Mrowiec

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Brząkalik

mgr Ilona Nierada

mgr Elżbieta Tarapacz

mgr Teresa Mikulla

Język polski

mgr Patrycja Pacha

mgr Sabina Pyc

Język angielski

mgr Beata Zdziebczok

lic Iwona Faruga

Logopeda

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Język rosyjski

mgr Beata Wójcik

Matematyka

mgr Anna Pietrzyk

mgr Krzysztof Dziuba

Chemia

mgr inż. Beata Kałwak

Biologia

mgr Adam Polc

Przyroda

mgr Adam Polc

Fizyka

mgr Krzysztof Dziuba

mgr Adam Polc

Geografia

mgr Beata Mrowiec

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sonia Walus -Sier

Pedagog

mgr Justyna Sosna

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Psycholog

mgr Ewa Hercog

Informatyka

mgr Krzysztof Dziuba

Plastyka

mgr Beata Marek-Pacześ

Muzyka

mgr Justyna Sosna

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Szolc

Technika

mgr Beata Mrowiec

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Tarapacz

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Adam Polc

Religia

mgr Agnieszka Szrubarz

mgr Małgorzata Święty 

Wychowawcy świetlicy

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Beata Skopek

mgr Beata Wójcik

 

 

Klasa

Wychowawca

1

 mgr Elżbieta Tarapacz

2

 mgr Ilona Nierada

3

 mgr Joanna Brząkalik

4a

 mgr Anna Pietrzyk

4b

 mgr Katarzyna Szolc

5

 mgr Beata Zdziebczok

6

 mgr Beata Mrowiec

7a

 mgr Sonia Walus Sier

7b

 mgr Sabina Pyc

8a

 mgr Milena Janczak-Adamczyk

8b

 mgr Krzysztof Dziuba