SZKOŁA-2017/2018

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - 2017/2018

 

SZKOŁA 2016/2017

Zarządzenie nr 20/2015/2016 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klasy pierwszej szkoły podstawowej - format .pdf