Grupa liczy 25 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 19 chłopców. Do oddziału uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat. Dzieci 5-letnich jest 9, natomiast dzieci 6- letnich jest 16. Wychowawcą grupy są pani mgr Mariola Onderka i mgr Agnieszka Łukasik. Pomocą nauczyciela jest pani Ewa Myrcik. Przedszkolaki uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego i religii. Podstawa programowa będzie realizowana w oparciu o program ,,Kolorowy start” wydawnictwa MAC Edukacja. Część dzieci zostaje w przedszkolu po godzinach realizacji podstawy programowej. Dzieci są wesołe, koleżeńskie i aktywne podczas zajęć. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych.