Grupa II     5 i 6 latki

 

Do grupy starszaków uczęszcza 25 przedszkolaków.

Nasze „Smerfy” to wesołe, otwarte i  ciekawe świata dzieci.

Biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych przez nauczyciela jak również spontanicznych  zabawach w sali przedszkolnej czy na podwórku.

Podczas całego roku szkolnego dzieci nabywają nowych umiejętności poprzez naukę i zabawę z cyklem edukacyjnym "Kolorowy Start" Wydawnictwa MAC Edukacja.

Dzieci bardzo chętnie wykazują swoją inwencję twórczą podczas wykonywania prac plastycznych. Interesują się otaczającą przyrodą i chętnie opowiadają o swoich przygodach.

Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową jak i zdrowotną.

Nasze „Smerfy” z ogromnym zainteresowaniem słuchają różnych bajek i opowiadań, które często bywają interesującym tematem do wspólnych rozmów.

Dbamy również o to, aby w jak najlepszy sposób przygotować dzieci do przyszłej nauki w szkole.