Tygryski

 Uczęszczają do niej dzieci w wieku 3-4 lat. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 11 chłopców. 16 dzieci chodzi do przedszkola drugi rok. Wychowawcą grupy są pani mgr Aleksandra Galus- Głos, Klaudia Gorzawska. Pomocą nauczyciela jest pani Marta Kasperek. Dzieci uczą się zasad współżycia w grupie i samodzielności, jak również zawierają nowe przyjaźnie. Przedszkolaki uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego. Podstawa programowa będzie realizowana w oparciu o program ,,Kolorowy start” wydawnictwa MAC Edukacja. Część dzieci zostaje w przedszkolu po godzinach realizacji podstawy programowej. Dzieci są pogodne, koleżeńskie i aktywne podczas zajęć. Przedszkolaki z chęcią uczą się nowych piosenek i rymowanek. ,,Tygryski” lubią zabawy ruchowe i dydaktyczne.