Najstarsze przedszkolaki to "Zerówka", która swoją salę ma w budynku szkoły. Uczęszcza do niej dwudziestu 5 i 6-latków. Nad harmonijnym rozwojem dzieci czuwa wychowawczyni Joanna Brząkalik razem z nauczycielką Agnieszką Łukasik oraz pomocą nauczyciela Dorotą Rygulską.

Każdego dnia w oddziale dzieci mają sposobność doskonalenia swoich umiejętności samoobsługowych i społecznych oraz nabywania nowych wiadomości edukacyjnych. W ciągu dziennego pobytu w grupie zerówkowicze spotykają się z ulubionymi bohaterami literackimi słuchając czytanych książek, wcielają się w różne role w czasie zabaw twórczych, rozwijają swoją sprawność manualną wykonując piękne prace plastyczne, spalają swoją energię podczas zajęć ruchowych na sali gimnastycznej i placu zabaw, ćwiczą pamięć i myślenie poznając nowe piosenki i wierszyki, a także to co jest bardzo ważne - w czasie zajęć stolikowych przygotowują się do roli ucznia. Oddział prowadzony jest zgodnie z myślą Helen Parkhurst: "Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możlowościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczkujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno". Do tego każdego dnia dążą nauczycielki, aby nauczyć swoich podopiecznych samodzielności, odpowiedzialności oraz współpracy. Te trzy umiejętności, to filary edukacji daltońskiej, której elementy wykorzystywane są w pracy dydatkyczno-wychowawczej z grupą.