DYREKTOR SZKOŁY

MGR INŻ. BEATA KAŁWAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr PATRYCJA PACHA

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO PRACY

mgr Joanna Brząkalik

wychowawca kl. 0

mgr Mariola Onderka

wychowawca grupy 5, 6 latków

mgr Aleksandra Galus-Głos

wychowawca grupy 3, 4 latków

mgr Agnieszka Łukasik

wychowawca kl. 0

mgr Milena Janczak

logopeda

mgr Iwona Pozór

język angielski

mgr Arkadiusz Bartniczek

zajęcia rewalidacyjne

mgr Aneta Baron

religia