• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

  • Nasze przedszkole: Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; M. Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska, MAC Edukacja 2014