GODZINA

FORMA

07:00 – 08:15

Schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy dowolne dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy integrujące grupę, gimnastyka poranna.

08:15 – 08:30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

08:30 – 09:00

Śniadanie.

09:00 – 11:30

Zajęcia z całą grupą (3,4-latki, 5,6-latki) przewidziane w planie dziennym w sali lub na powietrzu z zakresu wszystkich dziedzin oddziaływania dydaktycznego, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu (spacery, plac zabaw).

11:30 – 12:00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 12:45

Odpoczynek, czytanie i oglądanie bajek, zajęcia relaksacyjne.

12:45 – 14:00

Zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne.

14:00 – 14:15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 – 14:30

Podwieczorek.

14:30 – 16:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci.