Administrator SP8

 Prowadzący: Iwona Faruga

Zajęcia z języka angielskiego

Zerówka:
- poniedziałek 10:00- 10:30
- środa 11:00 - 11:30

Tygryski:

- poniedziałek 9:00-9:30
-  środa 10:00-10:30

Pszczółki:

- poniedziałek 9:30-10:00
- środa 10:30-11:00