01.

Title 1

box 1

Read More

02.

Title 2

box 2

Read More

03.

Title 3

box 3

Read More

04.

Title 4

box 4

Read More

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie szkoły do dnia 7 czerwca do godz. 12:00 w celu podpisania umów z dyrektorem przedszkola.

Design by: www.diablodesign.eu